معنی جرار

فرهنگ عمید

جرار

[مجاز] بسیار، انبوه: لشکر جرار،
بسیارکِشنده، به‌سوی‌خودکِشنده،

عربی به فارسی

جرار

تراکتور یا ماشین شخم زنی , گاو اهن موتوری

فرهنگ فارسی آزاد

جرار

جَرّار، اَنبوه- کثیر،


جیش جرار

جَیْش جَرّار، لشکرگران، سپاه بزرگ، لشکر کثیر و بنیان کن.
َ

فرهنگ معین

جرار

انبوه، بیشمار، به سوی خود کشنده. [خوانش: (جَ رّ) [ع.] (ص.)]

حل جدول

جرار

بسیار کشنده


انبوه و بی‌شمار

جرار


بسیار کشنده

جرار

جرار، مهلک


به سوی خود کشنده

جرار


بسیارکشنده

جرار، مهلک

فرهنگ فارسی هوشیار

جرار

بسوی خود کشنده

واژه پیشنهادی

معادل ابجد

جرار

404

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری