معنی جدار

جدار
معادل ابجد

جدار در معادل ابجد

جدار
  • 208
حل جدول

جدار در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

جدار در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • پوسته، قشر، دیواره، دیوار
فرهنگ معین

جدار در فرهنگ معین

  • (جِ) [ع.] (اِ.) دیوار.
فرهنگ عمید

جدار در فرهنگ عمید

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

جدار در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

جدار در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

جدار در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

جدار در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

جدار در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

جدار در فرهنگ فارسی آزاد

  • جِدار، دیوار- دیواره،
فارسی به آلمانی

جدار در فارسی به آلمانی

  • Die bauer (oustide wall), Mauer (f), Vorhang (m), Wand (f)
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید