معنی جدار

فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

جدار

حائط، ستاره

فرهنگ فارسی هوشیار

جدار

دیوار، حائط

فرهنگ معین

جدار

(جِ) [ع.] (اِ.) دیوار.

فرهنگ عمید

جدار

دیوار،

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

جدار

پوسته

کلمات بیگانه به فارسی

جدار

پوسته

مترادف و متضاد زبان فارسی

جدار

پوسته، قشر، دیواره، دیوار

فرهنگ فارسی آزاد

جدار

جِدار، دیوار- دیواره،

فارسی به آلمانی

جدار

Die bauer (oustide wall), Mauer (f), Vorhang (m), Wand (f)

لغت نامه دهخدا

قطیعه ٔ بنی جدار

قطیعه ٔ بنی جدار. [ق َ ع َ ی ِ ب َ ج ِ] (اِخ) گمان میرود بنی جدار دوده ای از خزرج باشند. این قطیعه در بغداد است و گروهی از روات معروف به جداری به آن منسوبند. (معجم البلدان).

معادل ابجد

جدار

208

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری