معنی جثه

جثه
معادل ابجد

جثه در معادل ابجد

جثه
  • 508
حل جدول

جثه در حل جدول

  • کالبد و پیکر
  • کالبد، پیکر
مترادف و متضاد زبان فارسی

جثه در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • اندام، بدن، پیکر، تن، هیکل
فرهنگ معین

جثه در فرهنگ معین

  • (جُ ثِّ) [ع. جثه] (اِ.) بدن، تن.
فرهنگ عمید

جثه در فرهنگ عمید

  • بدن، تَن، پیکر،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

جثه در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

جثه در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

جثه در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

جثه در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

جثه در فارسی به عربی

گویش مازندرانی

جثه در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

جثه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • بدن، تن، کالبد، تنه، قامت، پیکر،
فرهنگ فارسی آزاد

جثه در فرهنگ فارسی آزاد

  • جُثَّه، جسد- جسد میّت (در فارسی هیکل و جسم) (جمع:جُثَث- اَجْثاث)،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه