معنی جبن

جبن
معادل ابجد

جبن در معادل ابجد

جبن
  • 55
حل جدول

جبن در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

جبن در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • باک، بزدلی، بیم، ترس، خوف، رعب، محابا، مهابت، هراس،
    (متضاد) شجاعت. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

جبن در فرهنگ معین

  • (جُ) [ع.] (اِ.) ترس.
فرهنگ عمید

جبن در فرهنگ عمید

  • ترسیدن،

    ترس، بیم، ضعف قلب،
فارسی به انگلیسی

جبن در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

جبن در فارسی به عربی

فرهنگ گیاهان

جبن در فرهنگ گیاهان

عربی به فارسی

جبن در عربی به فارسی

فرهنگ فارسی هوشیار

جبن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • هراس خزرک بزدلی (اسم) خرزهره (اسم) ترس کم دلی بد دلی.
فرهنگ فارسی آزاد

جبن در فرهنگ فارسی آزاد

  • جُبْن، ترس- ضعف قلب- ترس از مبادرت به اقدام (ایضاً جُبْن و جُبُن: پنیر)،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید