معنی جایزه

جایزه
معادل ابجد

جایزه در معادل ابجد

جایزه
  • 26
حل جدول

جایزه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

جایزه در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • اجر، انعام، پاداش، جزا، خلعت، صله، عطیه، مدال
فرهنگ معین

جایزه در فرهنگ معین

  • (یِ زِ) [ع. جائزه] مؤنث جایز. انعام، پاداش. ج. جوایز.
فرهنگ عمید

جایزه در فرهنگ عمید

  • عطیه‌ای که به برندۀ مسابقه یا به کسی که کار خوبی انجام داده باشد بدهند، صله، عطیه، پاداش،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

جایزه در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

جایزه در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

جایزه در فارسی به انگلیسی

  • Award, Booty, Bounty, Crown, Prize, Reward, Trophy
فارسی به ترکی

جایزه در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

جایزه در فارسی به عربی

  • بیوتر، تزکیه، جائزه، علاوه
فرهنگ فارسی هوشیار

جایزه در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

جایزه در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید