معنی جایزه در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

فرهنگ معین

(یِ زِ) [ع. جائزه] مؤنث جایز. انعام، پاداش. ج. جوایز.

فرهنگ عمید

عطیه‌ای که به برندۀ مسابقه یا به کسی که کار خوبی انجام داده باشد بدهند، صله، عطیه، پاداش،

حل جدول

پاداش، انعام

هبه

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

پاداش

کلمات بیگانه به فارسی

پاداش

مترادف و متضاد زبان فارسی

اجر، انعام، پاداش، جزا، خلعت، صله، عطیه، مدال

فرهنگ فارسی هوشیار

پاداش

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر