معنی جامد

جامد
معادل ابجد

جامد در معادل ابجد

جامد
  • 48
حل جدول

جامد در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

جامد در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

جامد در فرهنگ معین

  • یخ بسته، منجمد، آن چه که زنده نیست و رُشد ندارد مانند سنگ. [خوانش: (مِ) [ع. ] (اِفا. )]. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

جامد در فرهنگ عمید

  • (فیزیک) ویژگی ماده‌ای که شکل و حجم ثابتی دارد و در برابر تغییر شکل مقاومت نشان می‌دهد، مانند چوب،
    خشک و بی‌روح، نامطبوع،
    (ادبی) =اسم * اسم جامد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

جامد در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

جامد در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

جامد در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

جامد در فارسی به عربی

  • صلب، عدیم الحس، لا عضوی، متصلب
فرهنگ فارسی هوشیار

جامد در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به آلمانی

جامد در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید