معنی جاده

جاده
معادل ابجد

جاده در معادل ابجد

جاده
  • 13
حل جدول

جاده در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

جاده در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • اتوبان، راه، شارع، شاهراه، طریق، طریقه
فرهنگ معین

جاده در فرهنگ معین

  • (دِّ) [ع. ] (اِ. ) شاهراه، راه بزرگ. ،~صاف کن کنایه از: آن که وسیله پیشرفت یا پیروزی دیگران را فراهم می کند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

جاده در فرهنگ عمید

  • راه وسیع و بزرگ، شاهراه،

    راه وسیع عمومی در خارج شهر،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

جاده در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

جاده در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

جاده در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

جاده در فارسی به عربی

  • بوابه، جسر، شارع، طریق، مسار
ترکی به فارسی

جاده در ترکی به فارسی

فرهنگ فارسی هوشیار

جاده در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

جاده در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

جاده در فارسی به آلمانی

  • Die [noun], Spur, Straße (f), Weg [noun]
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید