معنی ثوابت

ثوابت
معادل ابجد

ثوابت در معادل ابجد

ثوابت
  • 909
حل جدول

ثوابت در حل جدول

فرهنگ معین

ثوابت در فرهنگ معین

  • (ثَ بِ) [ع. ] (اِ. ) جِ ثابته، ستارگان ثابت که مانند سیارات حرکت انتقالی ندارند. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

ثوابت در لغت نامه دهخدا

  • ثوابت. [ث َ ب ِ] (ع ص، اِ) ج ِ ثابته. تمام ستارگان جز هفت ستاره ٔ سیاره. ستارگان آرمیده. ستارگان یابانی. ستارگان بیابانی. نجوم ثابته، خلاف سیارات و از آن رو آنان را ثوابت گویند که حرکت آنان در نظر ما یا نامشهود و یا نسبت بسیارات نهایت بطی ٔ باشد. و ثوابت را قدما در چهل وهشت صورت تصویر کرده اند و از آن دوازده بر منطقهالبروج و بیست ویک بر شمال و پانزده بجنوب. و قدما هزاروبیست و دو ستاره در مجموع صور شناخته بودند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ثوابت در فرهنگ عمید

  • ستاره‌هایی که قدما آن‌ها را ثابت می‌پنداشتند ولی با چشم مسلح می‌توان حرکت آن‌ها را دید،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

ثوابت در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ستارگانی که ساکن و بی حرکت هستند و حرکت انتقالی ندارند
فرهنگ فارسی آزاد

ثوابت در فرهنگ فارسی آزاد

  • ثَوابت، ستاره هایی که حرکت انتقالی ندارند (بر خلاف سَیّارات) و معمولاً از خود روشنایی دارند، ستاره های ثابت (منظور اینستکه وضع نسبی آنها ثابت است)،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید