معنی تپل

تپل
معادل ابجد

تپل در معادل ابجد

تپل
  • 432
حل جدول

تپل در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

تپل در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

تپل در فرهنگ معین

  • (تُ پُ) (ص.) (عا.) چاق، فربه.
لغت نامه دهخدا

تپل در لغت نامه دهخدا

  • تپل. [ت ُ پ ُ] (ص) گرد و فربه.

فارسی به انگلیسی

تپل در فارسی به انگلیسی

  • Chubby, Fattish, Full, Plump, Roly-Poly
فرهنگ فارسی هوشیار

تپل در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه