معنی توطئه

توطئه
معادل ابجد

توطئه در معادل ابجد

توطئه
  • 420
حل جدول

توطئه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

توطئه در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • اسباب‌چینی، تبانی، دسیسه، دوزوکلک، زمینه‌سازی، ساخت‌وپاخت، مقدمه‌چینی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

توطئه در فرهنگ معین

  • آماده کردن، مقدمه چیدن برای انجام کاری، زمینه سازی. [خوانش: (تُ طِ ئِ) [ع. توطئه] (مص م. )]. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

توطئه در فرهنگ عمید

  • مقدمه چیدن برای انجام دادن کاری، زمینه‌سازی،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

توطئه در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

توطئه در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

توطئه در فارسی به انگلیسی

  • Cabal, Collusion, Conspiracy, Intrigue, Machination, Plot
فارسی به ترکی

توطئه در فارسی به ترکی

فرهنگ فارسی هوشیار

توطئه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ساخت و پاخت، زمینه سازی و طرح و تشریفات
فارسی به ایتالیایی

توطئه در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه