معنی توبره

توبره
معادل ابجد

توبره در معادل ابجد

توبره
 • 613
حل جدول

توبره در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

توبره در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

توبره در فرهنگ معین

 • کیسه ای که مسافران و شکارچیان ابزار کار و خوراک خود را در آن گذارند، کیسه ای بنددار که در آن کاه و جو ریزند و به گردن چارپایان بندند تا از آن بخورند. [خوانش: (رِ) (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

توبره در لغت نامه دهخدا

 • توبره. [رَ / رِ] (اِ) بمعنی کیسه که در آن دانه انداخته بخورد اسپان دهند و به عربی آن را مِخْلاه گویند و به فارسی تبره به حذف واو نیز آمده. (از آنندراج). معروف است. (شرفنامه ٔ منیری). کیسه و خریطه ٔ شکارچی و کیسه ٔ بندداری که بر سر اسب و استر و خر زنند مانند توبره ٔ کاه خوری و توبره ٔ جوخوری. (ناظم الاطباء). مخلاه. (دهار) (نصاب). علیقه. (نصاب). پلاس آخُر. کیسه ای که کاه یا جز آن در آن کنند و خوردن را بر ستور آویزند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

توبره در فرهنگ عمید

 • کیسۀ بزرگ،
  کیسه‌ای که شکارچی یا مسافر ابزار کار یا توشۀ خود را در آن می‌گذارد،
  کیسۀ بنددار که در آن کاه و جو می‌ریزند و به سر اسب یا الاغ می‌بندند،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

توبره در فارسی به انگلیسی

 • Bag, Duffel Bag, Duffle Bag, Feed Bag, Nose Bag, Pack, Sack
تعبیر خواب

توبره در تعبیر خواب

 • توبره در خواب خیر و برکت و منفعت است، خاصه که نو بود. اگر بیننده توبره داشت یاکسی به وی داد، دلیل که از کسی خیر و منفعت بدو رسد. اگر بیند توبره های زیاد او ضایع شد، تاویلش به خلاف این است. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

توبره در فرهنگ فارسی هوشیار

 • کیسه ای که کاه یا جز آن در آن گذارند و بر ستور آویزند
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید