معنی تلمود

تلمود
معادل ابجد

تلمود در معادل ابجد

تلمود
  • 480
حل جدول

تلمود در حل جدول

  • کتاب شرایع یهودیان
لغت نامه دهخدا

تلمود در لغت نامه دهخدا

  • تلمود. [ت َ] (اِخ) (تعلیم) کتابی است شامل دو قسمت که یکی را مشنا و دیگری را گمارا گویند. اما لفظ مشنا که بمعنی تکرار می باشد عبارت از مجموع تقالید مختلف یهود است با بعضی از آیات که از کتاب مقدس اقتباس شده. قوم یهود برآنند که این تقالید در کوه سینا بموسی داده شده بعد از آن از هارون و العیازر و یوشع دست بدست به انبیاء بعد و از انبیاء به رؤسا و خلفای کنیسه رسیده تا قرن دوم بعد از مسیح که در آن وقت حاخام یهود تمام آنها را جمع کرده در کتابی ثبت نموده و شخص مذکور در میان قوم یهود به جامع مشنا شهرت یافت. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

تلمود در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی آزاد

تلمود در فرهنگ فارسی آزاد

  • تِلْمُود، (Talmud) کتاب شرایع و سُنَن و فقه یهود است، که بوسیله اَنبیاء و علما یهود تنظیم گشته و بعد از توراه مقام اوّل را دارد و شامل دو قسمت مِشَنا (Mishnah) و گِمارا (Gemara) میباشد که فی الحقیقه گِمارا بمنزله تفسیر بر قسمتهائی از مِشْناست. تلمود فلسطینی (اورشلیم) قریب دو قرن زودتر از تلمود بابلی، یعنی در اواخر قرن چهارم میلادی تنظیم گردیده است،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید