معنی تفتان

تفتان
معادل ابجد

تفتان در معادل ابجد

تفتان
 • 931
حل جدول

تفتان در حل جدول

 • آتشفشانی در جنوب شرقی ایران
 • قله آتشفشانی جنوب شرقی ایران
فرهنگ معین

تفتان در فرهنگ معین

 • (ص. ) هر چیز گرم شده از آفتاب یا آتش، (اِ. ) قسمی از نان، تافتون. [خوانش: (تَ)]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

تفتان در لغت نامه دهخدا

 • تفتان. [ت َ] (ص، اِ) آنچه ازآفتاب یا آتش گرم شده باشد. (غیاث اللغات) (آنندراج). هر چیز گرم شده از آفتاب یا آتش. (ناظم الاطباء). || و قسمی از نان که آنرا به هندی پراتها گویند. (غیاث اللغات) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
 • تفتان. [ت َ] (اِخ) نام کوهی آتشفشانی به مکران که هم امروز دائماً ابخره و گاهی مواد سوزان از آن خارج میشود. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تفتان در فرهنگ عمید

 • گرم، داغ،
  هرچه از آفتاب یا آتش گرم و داغ شده باشد،
  (اسم) = تافتون. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

تفتان در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

تفتان در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ‎ هر چیز گرم شده از آفتاب یا از آتش گرم داغ، (اسم) قسمی از نان تافتون. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید