معنی تعارف

تعارف
معادل ابجد

تعارف در معادل ابجد

تعارف
 • 751
حل جدول

تعارف در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

تعارف در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • چرب‌زبانی، شیرین‌زبانی، مهربانی، پیشکش، عطا، هدیه، تکلف، پیشکش کردن، خوشامد گفتن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

تعارف در فرهنگ معین

 • خوشامد گفتن، پیشکش دادن، اظهار آشنایی کردن، در فارسی به معنی اغراق در ادای احترام و سپاسگزاری، ِ شاه عبدالعظیمی تعارف ظاهری و غیرواقعی، تعارف توخالی. [خوانش: (تَ رُ) [ع. ] (مص ل. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

تعارف در لغت نامه دهخدا

 • تعارف. [ت َ رُ] (ع مص) یکدیگر را شناختن. (زوزنی) (ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی) (غیاث اللغات) (آنندراج). همدیگر را شناختن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از قطر المحیط). شناختن دو نفر یکدیگر را. (فرهنگ نظام). || در تداول امروزی، خوش آمد گفتن در اول ملاقات، پس از درود. (یادداشت مرحوم دهخدا). اظهار آشنایی و احوالپرسی. (ناظم الاطباء). احوالپرسی کردن از یکدیگر. (فرهنگ نظام): در ادب ایران به دوست باید سلام و تعارف کرد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تعارف در فرهنگ عمید

 • به یکدیگر خوشامد گفتن،
  چیزی به هم پیشکش دادن،
  [قدیمی] یکدیگر را شناختن،
  [قدیمی] اظهار آشنایی کردن،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

تعارف در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

تعارف در فارسی به عربی

 • تحیه، تقدیر، فروسیه
فرهنگ فارسی هوشیار

تعارف در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ‎ ارمغان، خوشامد خوشامد گویی، هم شناسی یکدیگر را شناختن ‎-1 (مصدر) یکدیگر را شناختن. ‎-2 خوشامد گفتن بیکدیگر، پیشکش دادن، (اسم) اظهار آشنایی. ‎، خوشامد گویی. ‎، (اسم) پیشکش هدیه. جمع: تعارفات. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

تعارف در فرهنگ فارسی آزاد

 • تَعارُف، یکدیگر را شناختن، اظهار آشنائی کردن، خوش آمد گفتن، هدیه دادن،. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

تعارف در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید