معنی تشبیه

تشبیه
معادل ابجد

تشبیه در معادل ابجد

تشبیه
 • 717
حل جدول

تشبیه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

تشبیه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • شبیه‌سازی، قیاس، مقایسه، شبیه کردن
فرهنگ معین

تشبیه در فرهنگ معین

 • (تَ) [ع.] (مص م.) چیزی را به چیز دیگر مانند کردن.
لغت نامه دهخدا

تشبیه در لغت نامه دهخدا

 • تشبیه. [ت َ] (ع مص) مانند کردن. (تاج المصادر بیهقی) (دهار) (ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی) (از متن اللغه) (از اقرب الموارد) (از المنجد). مانند او کردن آن را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). مانند کردن چیزی رابه چیزی و با لفظ کردن و دادن مستعمل. (آنندراج). مشابهت و تمثیل و یکسانی و مانندگی. (ناظم الاطباء). || (اصطلاح علم بیان) دیگر از جمله ٔ بلاغت تشبیه گفتن است و راست ترین و نیکوترین آن است که چون باشگونه کنیش تباه نگردد و نقصان نپذیرد و هر یکی از ماننده کردگان بجای یکدیگر بایستد بصورت و بمعنی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تشبیه در فرهنگ عمید

 • چیزی را به چیز دیگر مانند کردن، شبیه کردن،
  (ادبی) مانند کردن کسی یا چیزی به کس دیگر یا چیز دیگر در صفتی به‌وسیلۀ ادات تشبیه. تشبیه دارای چهار رکن است: ۱) مشبه، ۲) مشبهٌ‌به، ۳) وجه شبه، و ۴) ادات تشبیه،
  * تشبیه بالکنایه: (ادبی) تشبیهی که در آن، ادات تشبیه را بیندازند، مشبهٌ‌به را وصف کنند، و مشبه را به طریق کنایه بیان کنند، مانند این شعر: بیا که لعل و گهر در نثار مقدم تو / ز گنج‌خانۀ دل می‌کشم به مخزن چشم (حافظ: ۶۷۸)،
  * تشبیه تسویه: (ادبی) تشبیهی که در آن دو یا چند مشبه را به یک مشبهٌ‌به تشبیه کنند، مثلاً روزگار خود و چشم معشوق را در سیاهی به شب تشبیه کند، مانند این شعر: چو شام آن‌که سیه کرد چشم یار مرا / چو چشم یار سیه کرد روزگار مرا،
  * تشبیه‌ تفضیل: (ادبی) تشبیهی که در آن، شاعر چیزی را به چیز دیگر تشبیه کند و سپس از گفتۀ خود رویگردان شود و بگوید ممدوح من از آنچه که او را به آن تشبیه کرده‌ام بهتر و بالاتر است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

تشبیه در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

تشبیه در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

تشبیه در فارسی به عربی

 • استعاره، استیعاب، مقارنه
فرهنگ فارسی هوشیار

تشبیه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • مانند کردن، یکسانی و مانندگی
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید