معنی تسویه

تسویه
معادل ابجد

تسویه در معادل ابجد

تسویه
 • 481
حل جدول

تسویه در حل جدول

 • مساوی کردن، یکسان کردن
مترادف و متضاد زبان فارسی

تسویه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • برابر، تساوی،
  (متضاد) نابرابر، مساوی، یکسان سازی، تسویت، برابر کردن، مساوی ساختن، راست کردن، مساوی کردن، یکسان کردن، تصفیه‌حساب. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

تسویه در فرهنگ معین

 • (تَ یِ) [ع. تسویه] (مص م.) برابر ساختن، مساوی کردن.
لغت نامه دهخدا

تسویه در لغت نامه دهخدا

 • تسویه. [ت َ س ْ ی َ] (ع اِ) تسویه. مأخوذ از عربی، راست کردگی و درست کردگی و برابری. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تسویه در فرهنگ عمید

 • مساوی کردن، برابر کردن، یکسان‌ کردن،

  هم‌سطح‌ کردن،
فارسی به انگلیسی

تسویه در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

تسویه در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

تسویه در فارسی به عربی

 • تصفیه، تنظیف، حل، مستوطنه، مقعد
فرهنگ فارسی هوشیار

تسویه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • برابر کردن، مساوی کردن
فرهنگ فارسی آزاد

تسویه در فرهنگ فارسی آزاد

 • تَسْوِیَه، (سَوَّی) مساوی نمودن، راست و مستقیم نمودن، انجام دادن، بین دو نفر مساوات و عدالت نمودن،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید