معنی ترشرویی

ترشرویی
معادل ابجد

ترشرویی در معادل ابجد

ترشرویی
 • 1126
حل جدول

ترشرویی در حل جدول

لغت نامه دهخدا

ترشرویی در لغت نامه دهخدا

 • ترشرویی. [ت ُ / ت ُ رُ رو] (حامص مرکب) درهم کشیدگی روی و درشتی. (ناظم الاطباء). ترشروئی. بداخمی:
  نه بس شیرین شد این تلخ دوتاپشت
  چه شیرین کز ترشرویی مرا کشت.
  نظامی.
  از آن آتش که بر خاطر گذر کرد
  ترشرویی به شیرین در اثر کرد.
  نظامی.
  همان ساعت که ایشان بپای قلعه رسیدند، روز از ترشرویی نقاب سحاب فروگذاشت. (جهانگشای جوینی).
  از ترشرویی ّ دشمن در جواب تلخ دوست
  کم نگردد شورش طبع سخن شیرین من.
  سعدی.
  مِهر محکم شود ز خوشخویی
  دوستی کم کند ترشرویی. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

ترشرویی در فارسی به انگلیسی

 • Acerbity, Acrimony, Crabbedness, Crabbiness, Dourness, Grouch, Grumpiness, Moroseness, Pet, Sourness, Surliness, Tartness. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

ترشرویی در فارسی به عربی

واژه پیشنهادی

ترشرویی در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه