معنی ترس آور

ترس آور
معادل ابجد

ترس آور در معادل ابجد

ترس آور
  • 867
حل جدول

ترس آور در حل جدول

  • بیمناک، خوف انگیز، خوفناک، وحشتناک، مدهش
  • مدهش
  • خوفناک
فارسی به انگلیسی

ترس آور در فارسی به انگلیسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه