معنی تدبیر مدن

تدبیر مدن
معادل ابجد

تدبیر مدن در معادل ابجد

تدبیر مدن
  • 710
حل جدول

تدبیر مدن در حل جدول

  • حکمت از نظر ارسطو و پیروان او به دو بخش تقسیم می شود : حکمت نظری و حکمت عملی. اعیان موجودات، که احوالآنها یا به قدرت و اختیار ما هستند (موضوع حکمت عملی)، یا از قدرت و اختیار ما بیرون اند (موضوع حکمت نظری). حکمت نظری را شامل حکمت ریاضی، حکمت طبیعی و حکمت الهی می دانند و حکمت عملی را شامل اخلاق ، تدبیر منزل و سیاست مدن می شناسند . همانطور که در تعریف اصطلاح حمکت عملی گفته شد این نوع حکمت به سه شاخه تقسیم می شود: اول تهذیب اخلاق دوم تدبیر منزل و سوم سیاست مدن. توضیح بیشتر ...

گوگل

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید