معنی تدبیر مدن در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

حل جدول

حکمت از نظر ارسطو و پیروان او به دو بخش تقسیم می شود : حکمت نظری و حکمت عملی. اعیان موجودات، که احوالآنها یا به قدرت و اختیار ما هستند (موضوع حکمت عملی)، یا از قدرت و اختیار ما بیرون اند (موضوع حکمت نظری). حکمت نظری را شامل حکمت ریاضی، حکمت طبیعی و حکمت الهی می دانند و حکمت عملی را شامل اخلاق ، تدبیر منزل و سیاست مدن می شناسند . همانطور که در تعریف اصطلاح حمکت عملی گفته شد این نوع حکمت به سه شاخه تقسیم می شود: اول تهذیب اخلاق دوم تدبیر منزل و سوم سیاست مدن.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر