معنی تخیلی

تخیلی
معادل ابجد

تخیلی در معادل ابجد

تخیلی
  • 1050
حل جدول

تخیلی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

تخیلی در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • خیالی، ذهنی، غیرواقعی، موهوم،
    (متضاد) حقیقی، واقعی، پندارآمیز، پندارگونه، خیال‌پردازانه. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

تخیلی در فارسی به انگلیسی

  • Aerial, Airy-Fairy, Fancy, Fantastic, Fictional, Fictitious, Ideal, Imaginary, Imaginative, Make-Believe, Mythical, Mythological, Never-Never, Never-Never Land, Romantic, Shadowy, Supposed, Unreal, Unsubstantial. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید