معنی تخلیه

تخلیه
معادل ابجد

تخلیه در معادل ابجد

تخلیه
  • 1045
حل جدول

تخلیه در حل جدول

  • خالیه کردن افراد یا اشیا از جایی
مترادف و متضاد زبان فارسی

تخلیه در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • تهی ساختن، خالی کردن، تهی‌سازی، تهی، خالی، اخراج، پاک‌سازی، خالی‌سازی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

تخلیه در فرهنگ معین

  • تهی کردن، خالی کردن، خارج کردن چیزی یا کسی از جایی. [خوانش: (تَ یِ) [ع. تخلیه] (مص م. )]. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تخلیه در فرهنگ عمید

  • خالی کردن، تهی ساختن،

    رها کردن، واگذاشتن،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

تخلیه در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

تخلیه در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

تخلیه در فارسی به انگلیسی

  • Discharge, Disembarkation, Exhaustion, Pullout
فارسی به عربی

تخلیه در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

تخلیه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ‎ بیرون کردن، تهی کردن بر تهیدن، وا گذاشتن، بیرون بردن، درون زدایی (مصدر) تهی کردن خالی کردن، رها کردن یله کردن وا گذاشتن. ‎-3 خالی کردن قوای نظامی ناحیه یا شهری را. -4 (صفت) خالی تهی، تهذیب باطن از اخلاق ناپسند اعراض از آنچه انسان را از خدا باز میدارد. یا تخلیه شکم. کار کردن شکم و خالی شدن آن. یا تخلیه هوا. خالی کردن محیطی را از هوای. یا تلمبه تخلیه هوا. وسیله ای که در آزمایشگاهها و در صنعت برای خالی کردن هوای دستگاهی یا محفظه ای بکار رود. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید