معنی تحفه

تحفه
معادل ابجد

تحفه در معادل ابجد

تحفه
 • 493
حل جدول

تحفه در حل جدول

 • رهاورد، ارمغان
مترادف و متضاد زبان فارسی

تحفه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • ارمغان، پیشکش، رهاورد، سوغات، کادو، هدیه، طرفه، کمیاب، نادر، نفیس، بدیع، تازه، نو. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

تحفه در فرهنگ معین

 • هدیه، ارمغان، کمیاب، گران ب ها، جمع تحف. [خوانش: (تُ فِ) [ع. تحفه] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

تحفه در لغت نامه دهخدا

 • تحفه. [ت ُ ف َ] (اِخ) زنی از اولیات بود. در آغاز کنیزو نوازنده ٔ عود بود، پس از آن عاشق پیشه شد و او را بگمان اینکه دیوانه شده است به تیمارستان بردند. سری سقطی از حال وی آگاه گشت و او را از تیمارستان رهانید و آزاد کرد. وی طبع شعر نیز داشت. دو بیت زیر از ابیاتی است که در تیمارستان درباره ٔ وضع خود سرود:
  معشرالناس ماجننت ولکن
  انا سکراﷲ و قلبی صاح
  اغللتم یدی و لم آت ذنباً
  غیر جهدی فی جدی و افتضاحی.
  (از قاموس الاعلام ترکی). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تحفه در فرهنگ عمید

 • ارمغان، سوغات، هدیه، پیشکش،

  هر چیز کمیاب و گران‌بها،
فارسی به انگلیسی

تحفه در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

تحفه در فارسی به عربی

نام های ایرانی

تحفه در نام های ایرانی

 • دخترانه، شخص یا چیز بسیار ارزشمند، هدیه
فرهنگ فارسی هوشیار

تحفه در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید