معنی تباین

تباین
معادل ابجد

تباین در معادل ابجد

تباین
 • 463
حل جدول

تباین در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

تباین در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • اختلاف، تفاوت، تمایز، توفیر، جدایی، دوگانگی، فرق، مغایرت،
  (متضاد) تماثل. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

تباین در فرهنگ معین

 • جدا شدن از یکدیگر، اختلاف داشتن، تفاوت،
لغت نامه دهخدا

تباین در لغت نامه دهخدا

 • تباین. [ت َ ی ُ] (ع مص) جدا شدن از یکدیگر. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام). بریدن از یکدیگر. (فرهنگ نظام). فرق. (فرهنگ نظام). تفاوت و فرق بودن و جدایی میان دو چیز. (غیاث اللغات) (آنندراج). اختلاف و تفاوت و مخالفت و تناقض و عدم موافقت. (ناظم الاطباء). || (اصطلاح منطق) تباین بین دو قضیه آن است که مفهوم یکی بر مصادیق دیگری بطور کلی یا بر بعض آن صادق نباشد و آن بر دو قسم است: تباین کلی و تباین جزئی. رجوع بذیل هریک از این دو کلمه شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تباین در فرهنگ عمید

 • جدایی،

  تفاوت،

  مخالف هم بودن، تضاد،
فارسی به انگلیسی

تباین در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

تباین در فارسی به عربی

 • انحراف، تضارب، مقارنه
فرهنگ فارسی هوشیار

تباین در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

تباین در فرهنگ فارسی آزاد

 • تَبایُن، اختلاف داشتن، جدا بودن یا جدا شدن از یکدیگر، جدائی، اختلاف،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید