معنی تاکردن

تاکردن
معادل ابجد

تاکردن در معادل ابجد

تاکردن
  • 675
حل جدول

تاکردن در حل جدول

  • سازش و رفتار و معامله کردن است گویند فلانی با من بد تا نکرد.
فارسی به عربی

تاکردن در فارسی به عربی

  • ضعف، مقدمه عربه المدفع
فرهنگ عوامانه

تاکردن در فرهنگ عوامانه

  • به معنی سازش و رفتار و معامله کردن است گویند فلانی با من خوب یا بد تا نکرد. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

تاکردن در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید