معنی تانک

تانک
معادل ابجد

تانک در معادل ابجد

تانک
 • 471
حل جدول

تانک در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

تانک در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • زره‌پوش، خودرو سنگین‌نظامی (مهز به توپ و مسلسل)
فرهنگ معین

تانک در فرهنگ معین

 • منبع بزرگ معمولاً استوانه ای جهت ذخیره مایعاتی مانند: آب، نفت و، از وسایط نقلیه جنگی زنجیردار که بدنه آن زره پوش و مجهز به توپ و مسلسل است. [خوانش: [انگ. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

تانک در لغت نامه دهخدا

 • تانک. (اِ) وزنه ای که تقریباً معادل 12مثقال باشد. (ناظم الاطباء). دو اونس. (اشتینگاس). توضیح بیشتر ...
 • تانک. [ن ِ ک َ /تان ْ ن ِ ک َ] (ع ضمیر) اسم اشاره بصیغه ٔ تثنیه از برای مؤنث. (ناظم الاطباء). آن دو زن. ایشان دو زن. توضیح بیشتر ...
 • تانک. (انگلیسی، اِ) خزانه ٔ آب ونفت و غیره که در کارخانه ها بکار رود. بدین معنی ازهندی گرفته شده و در انگلیسی رایج است. رجوع به «تانکر» و فرهنگ نظام شود. توضیح بیشتر ...
 • تانک. (انگلیسی، اِ) ارابه ٔ بزرگ جنگی است که انگلیسیها در اثنای جنگ بین المللی اول اختراع کردند که در هر زمین ناهمواری میتواند عبور کند. (فرهنگ نظام). تانگ، کلمه ٔ انگلیسی و ارابه ٔ زره دار جنگی است که با توپ و مسلسل مسلح است و چرخهای آن که از دنده های پولادین درست شده است بر روی نوارهای زنجیرمانندی از پولاد حرکت کند و جنگ آوران در میان آن که چون دژی پولادین و متحرک است نشینند و بدشمن تازند. اولین تانک در پایان سال 1916 م. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تانک در فرهنگ عمید

 • (نظامی) اتومبیل زره‌پوش که دارای توپ و مسلسل است و به‌واسطۀ چرخ‌های مخصوصی که دارد در زمین‌های ناهموار نیز می‌تواند حرکت کند،
  [عامیانه] = تانکر. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

تانک در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

تانک در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

تانک در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

تانک در فرهنگ فارسی هوشیار

 • خزانه آب و نفت و غیره که در کارخانه ها بکار میرود و نیز بمعنای ارابه زره دار جنگی است که با توپ و مسلسل مسلح است و بر روی نوارهای زنجیر مانندی از پولاد حرکت میکند انگلیسی زره پوش (اسم) اتومبیل زره پوش که با مسلسل و توپ مجهز است و بوسیله چرخهای محکم و سنگین خود میتواند در زمین ناهموار حرکت کند. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

تانک در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید