معنی بی خبر

بی خبر
معادل ابجد

بی خبر در معادل ابجد

بی خبر
  • 814
حل جدول

بی خبر در حل جدول

لغت نامه دهخدا

بی خبر در لغت نامه دهخدا

  • بی خبر. [خ َ ب َ] (ص مرکب) بی اطلاع. بی آگاه. ناآگاه. رجوع به خبر شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

بی خبر در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

بی خبر در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

بی خبر در فارسی به انگلیسی

  • Ignorant, Insensible, Unannounced, Unaware, Oblivious, Unconscious, Uninformed, Unknowing, Unmindful, Unsuspecting, Unwitting. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

بی خبر در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

بی خبر در فارسی به عربی

  • عقل باطن، غافل، مفاجی
فرهنگ فارسی هوشیار

بی خبر در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به آلمانی

بی خبر در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید