معنی بی‌گمان

بی‌گمان
معادل ابجد

بی‌گمان در معادل ابجد

بی‌گمان
  • 123
حل جدول

بی‌گمان در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

بی‌گمان در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • بدون تردید، بدون‌شک، بی‌تردید، بی‌شبهه، بی‌شک، مسلمیقیناً، حتم. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

بی‌گمان در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ‎ (صفت) آنکه شک ندارد کسی که سو ء ظن ندارد، بدون شک یقینا.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید