معنی بیتوته

بیتوته
معادل ابجد

بیتوته در معادل ابجد

بیتوته
  • 823
حل جدول

بیتوته در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

بیتوته در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • تهجد، شب‌بیداری، شب‌زنده‌داری، مبیت، مساهرت، اتراق، اقامت‌موقت، توقف شبانه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

بیتوته در فرهنگ معین

  • (مص ل. ) شب ماندن در جایی، شب زنده - داری، (اِمص. ) شب ماندگی. [خوانش: (بَ تَ یا بِ تِ) [ع. بیتوته]]. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

بیتوته در فرهنگ عمید

  • شب را در جایی به‌سر بردن،
فرهنگ فارسی هوشیار

بیتوته در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید