معنی بیاره

بیاره
معادل ابجد

بیاره در معادل ابجد

بیاره
  • 218
حل جدول

بیاره در حل جدول

فرهنگ معین

بیاره در فرهنگ معین

  • (بَ رَ یا رِ) (اِ. ) گیاهی که ساقه بلند و مستقیم ندارد و شاخه های آن روی زمین افتد مانند کدو، خربزه و غیره، بوته. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

بیاره در لغت نامه دهخدا

  • بیاره. [ب َ رَ / رِ] (اِ) ساقه ٔ گیاه. || ریشه ٔ یک قسم گیاه طبی. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

بیاره در فرهنگ عمید

  • گیاهی که ساقۀ راست و بلند نداشته باشد و شاخه‌های آن روی زمین بیفتد، مانند بوتۀ کدو، خربزه، خیار، و مانندِ آن، بوته،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

بیاره در فارسی به انگلیسی

نام های ایرانی

بیاره در نام های ایرانی

  • پسرانه، نام روستایی (نگارش کردی: بیاره)
فرهنگ فارسی هوشیار

بیاره در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید