معنی بوته

بوته
معادل ابجد

بوته در معادل ابجد

بوته
 • 413
حل جدول

بوته در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

بوته در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بته، رستنی، نقش‌گل‌وبته، آماج، نشانه، هدف، بوتقه، ظرف‌گدازنده طلاونقره. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

بوته در فرهنگ معین

 • گیاهی پر شاخ و برگ که زیاد بلند نشود، بچه آدمی و دیگر حیوانات، نقش و نگار روی پارچه، کنایه از: زلف و گیسو. [خوانش: (تِ) (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
 • (تَ یا تِ) (معر. ) (اِ. ) ظرفی که طلا و نقره را در آن ذوب کنند: بوته زرگری. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

بوته در لغت نامه دهخدا

 • بوته. [ت َ / ت ِ] (اِ) رستنی و درخت پر شاخ و برگی را گویند که بسیار بلند نشود و به زمین نزدیک باشد. (برهان) (جهانگیری). رستنی که بسیار بلند نشود و به زمین نزدیک باشد. (فرهنگ فارسی معین). درخت کوچک که بسیار بلند نباشد. (غیاث اللغات). رستنی و درخت پر شاخ و برگی را گویند که پربلند نشود و بزمین نزدیک باشد چنانکه خار را بوته ٔ خار گویند و گلها و ریاحین نزدیک بزمین را نیز گفته اند. (انجمن آرا) (آنندراج). هر گیاه پر شاخ و برگی که چندان بلند نشود و به زمین نزدیک بود و نوعاً رستنی کوچکتر از درخت را بوته میگویند. توضیح بیشتر ...
 • بوته. [ت َ] (اِخ) دهی است بمرو و در نسبت بوتقی گویند و از آن ده است: اسلم بن احمد بوتقی محدث. (از لباب الانساب). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

بوته در فرهنگ عمید

 • (زیست‌شناسی) گیاه پرشاخ‌وبرگ که تنۀ ضخیم نداشته باشد و زیاد بلند نشود،
  نوعی نقش‌ونگار که روی پارچه، جامه، یا چیزهای دیگر نقش کنند،
  [قدیمی] زلف، گیسو، نغوله،. توضیح بیشتر ...
 • ظرف کوچکی که در آن طلا و نقره ذوب می‌کنند، بوتۀ زرگری،
فارسی به انگلیسی

بوته در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

بوته در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

بوته در فارسی به عربی

 • اجمه، شجیره، عشبه، علیق، مرج
تعبیر خواب

بوته در تعبیر خواب

 • بوته: خوشبختی در عشق بوته پربرگ: خطر کمین کرده است بوته پر گل: احساسات شما با یارتان متقابل است کاشتن آن: شما به اهدافتان خواهید رسید - لوک اویتنهاو. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

بوته در فرهنگ فارسی هوشیار

 • گیاهی که پر شاخ و برگ باشد و تنه ضخیم نداشته و بلند هم نشود
فرهنگ پهلوی

بوته در فرهنگ پهلوی

 • گیاه، ساقه جوان
فارسی به آلمانی

بوته در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه