معنی بلدیه

بلدیه
معادل ابجد

بلدیه در معادل ابجد

بلدیه
  • 51
حل جدول

بلدیه در حل جدول

فرهنگ معین

بلدیه در فرهنگ معین

  • (بَ لَ یّ) [ازع.] (اِ.) شهرداری.
لغت نامه دهخدا

بلدیه در لغت نامه دهخدا

  • بلدیه. [ب َ ل َ دی ی َ / ی ِ] (ص نسبی) بلدیه. تأنیث بلدی. (فرهنگ فارسی معین).
    - امور بلدیه.
    || (اِ) مؤسسه ای در هر شهر که به کار نظافت و خوبی آب و نان و چراغ و سوخت و خواربار وصحت نظر دارد. (یادداشت مرحوم دهخدا). شهرداری. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به شهرداری شود. توضیح بیشتر ...
  • بلدیه. [ب َ ل َ دی ی َ] (اِخ) دهی از دهستان باوی، بخش مرکزی شهرستان اهواز. سکنه ٔ آن 100 تن. آب آن از چاه و محصول آن غلات است. ساکنان این ده از طایفه ٔ حوشیه هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

بلدیه در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

بلدیه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • در زبان رتازی: انجمن شهر در زبان فارسی: شهرداری (صفت اسم) مو ء نث (بلدی) : امور بلدیه، شهرداری. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید