معنی بسندگی

بسندگی
معادل ابجد

بسندگی در معادل ابجد

بسندگی
  • 146
حل جدول

بسندگی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

بسندگی در مترادف و متضاد زبان فارسی

لغت نامه دهخدا

بسندگی در لغت نامه دهخدا

  • بسندگی. [ب َ س َ دَ] (حامص) مَغنی، مُغنی، کفایت و بسندگی. (منتهی الارب). اکتفا. کفاف. || شایستگی. سزاواری. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

بسندگی در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

بسندگی در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ‎ کفایت کفاف اکتفا، شایستگی سزاواری.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید