معنی برخیا

برخیا
معادل ابجد

برخیا در معادل ابجد

برخیا
  • 813
حل جدول

برخیا در حل جدول

  • پدر حضرت زکریا
لغت نامه دهخدا

برخیا در لغت نامه دهخدا

  • برخیا. [ب َ] (اِخ) نام پدر آصف وزیر سلیمان. (غیاث اللغات) (آنندراج):
    صورت احمد ز آدم بود لیک اندر صفت
    آدم از احمد پدید آمد چو زآصف برخیا.
    سنایی. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید