معنی برخاستن

برخاستن
معادل ابجد

برخاستن در معادل ابجد

برخاستن
 • 1313
حل جدول

برخاستن در حل جدول

 • ایستادن، بیدارشدن، بلند شدن، به پاایستادن
 • قیام
مترادف و متضاد زبان فارسی

برخاستن در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • ایستادن، به‌پاخاستن، برپا شدن، بلند شدن، بیدار شدن، بردمیدن، سر زدن، برآمدن، طلوع کردن، شوریدن، شورش کردن، طغیان کردن، عصیان کردن، قیام کردن، متصاعد شدن، پدیدآمدن، آغاز شدن، در گرفتن، پیش آمدن، اتفاق افتادن،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

برخاستن در فرهنگ معین

 • ایستادن، بیدار شدن، طلوع کردن، از میان رفتن. [خوانش: (بَ تَ) (مص ل. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

برخاستن در لغت نامه دهخدا

 • برخاستن. [ب َ ت َ] (مص مرکب) برخیزیدن. خاستن. ایستادن. بلند شدن. برپا ایستادن. بپا شدن. پا شدن. برپا شدن. متصاعد شدن. قیام. قیام کردن. قوم. قومه. قامه. مقابل نشستن. مقابل قعود. نهض. نهوض. انتهاض. (منتهی الارب). استنهاض. نهضت: رأس العین شهری است خرم و اندر وی چشمه هاست بسیار و از آن چشمه ها پنج رود برخیزد و به یکجای گرد شود، آن را خابورخوانند. (حدودالعالم). رسول برخاست و نامه در خریطه ٔ دیبای سیاه پیش تخت برد و بدست امیر داد و بازگشت. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

برخاستن در فرهنگ عمید

 • برپا شدن، به‌پا ایستادن، بلند شدن،
  از خواب بیدار شدن،
  [مجاز] پدید آمدن، به وجود آمدن،
  به گوش رسیدن صدا: صدایی برخاست،
  رخ دادن، اتفاق افتادن: دعوایی میان آن دو برخاست،
  اقدام کردن، آغاز کردن به کاری،
  [مجاز] به ظهور رسیدن، پیدا شدن: دو نابغه از این شهر برخاسته است،
  [قدیمی، مجاز] طغیان کردن، شورش کردن،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

برخاستن در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

برخاستن در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

برخاستن در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

برخاستن در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (مصدر) برپا شدن ایستادن مقابل نشستن، بیدار شدن، روییدن نمو کردن، طلوع کردن برآمدن، طغیان کردن عصیان کردن. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

برخاستن در فارسی به آلمانی

 • Anlaufen, Ansteigen, Anstieg (f), Aufgang (m), Erhöhung (f), Steigen, Aufstehen, Abfliegen [verb]. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید