معنی بدگمان

بدگمان
معادل ابجد

بدگمان در معادل ابجد

بدگمان
 • 117
حل جدول

بدگمان در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

بدگمان در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • شکاک، ظنون، ظنین، کج‌اندیش،

  (متضاد) خوش‌گمان
فرهنگ معین

بدگمان در فرهنگ معین

 • کسی که سوءظن دارد، حسود، مغرض. [خوانش: (~. گُ) (ص مر.)]
لغت نامه دهخدا

بدگمان در لغت نامه دهخدا

 • بدگمان. [ب َ گ ُ / گ َ] (ص مرکب) آنکه گمان بد داشته باشد. (آنندراج). سؤظن دار. بدخیال. شبهه دار. (ناظم الاطباء). متظنن. (مهذب الاسماء). سَیَّی ءالظن. ظنون. بدسگال. مقابل نیکوگمان:
  هجیر ستیزنده ٔ بدگمان
  که می داشت راز سپهبد نهان.
  فردوسی.
  بگفتار گرسیوز بدگمان
  درفشی مکن خویشتن در جهان.
  فردوسی.
  چون این سخنان نبشته نیاید وی بدگمان بماند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 81). و هم از قضای آمده است که این خداوند با وزیر بدگمان است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

بدگمان در فرهنگ عمید

 • بدبین، کسی که گمان بد ببرد، کسی که دربارۀ دیگری گمان بد بکند،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

بدگمان در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

بدگمان در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

بدگمان در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

بدگمان در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید