معنی بدنه

بدنه
معادل ابجد

بدنه در معادل ابجد

بدنه
  • 61
حل جدول

بدنه در حل جدول

  • سطح بیرونی یک شیء
مترادف و متضاد زبان فارسی

بدنه در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • پیکر، پیکره، تنه، اندام، هیکل، چارچوب، قاب، عمارت، سطح خارجی
فرهنگ معین

بدنه در فرهنگ معین

  • (بَ دَ نِ یا نَ) [ع.] (اِ.) تنه، پیکر.
لغت نامه دهخدا

بدنه در لغت نامه دهخدا

  • بدنه. [ب َ دَ ن َ / ن ِ] (اِ مرکب) تنه. پیکر. بدنه ٔ عمارت. (فرهنگ فارسی معین). قسمتی از دیوار که غیر ستون است. آنچه میان دو جرز واقع شود. یک طرف ظاهر عمارت. در اصطلاح بنایان، تمام دیوار یک جانب بنا. (از یادداشتهای مؤلف): دگمه ٔ برقی کناربدنه ٔ دیوار را فشار داد. (سایه روشن هدایت ص 13). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

بدنه در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

بدنه در فارسی به انگلیسی

  • Casing, Frame, Frame-Work, Shell, Stock
فارسی به ترکی

بدنه در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

بدنه در فارسی به عربی

  • جسم، عمود، هیکل الطائره
فرهنگ فارسی هوشیار

بدنه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • حیوانی که قربانی کنند
فارسی به ایتالیایی

بدنه در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

بدنه در فارسی به آلمانی

  • Hauptteil (m), Körper (m), Leib (m)
واژه پیشنهادی

بدنه در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه