معنی بتخانه

بتخانه
معادل ابجد

بتخانه در معادل ابجد

بتخانه
 • 1058
حل جدول

بتخانه در حل جدول

 • بتکده
 • بتکده، بتستان، بهرمن، بیت الصنم، دارالاصنام، صنم خانه
 • بهرمن
فرهنگ معین

بتخانه در فرهنگ معین

 • بتکده، جایی که در آن بت را نگهداری و پرستش می کنند، حرم، حرمسرا. [خوانش: (بَ وَ) (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

بتخانه در لغت نامه دهخدا

 • بتخانه. [ب ُ ن َ / ن ِ] (اِ مرکب) خانه ٔ بتان. مرکز و معبد بتها. (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین). خانه ٔ بت. جای بت. هیکل. (دهار). بیت الصنم. بتکده. فغستان. بهار. بغستان. بیت الاصنام. دارالاوثان. دارالاصنام. فرخار. (یادداشت مؤلف). معبد بت پرستان. بتستان. صنم خانه. (از آنندراج). عبعب. (منتهی الارب). دژهرج. ناجرمک. بهارخانه. بهرمن. جائی که بت را در آنجا گذاشته و ستایش کنند. معبد بت پرستان. (ناظم الاطباء): و آنجا [بسمنگان] کوههاست از سنگ سپید چون رخام و اندر وی خانه های کنده است و مجلسها و کوشکها و بتخانه ها و آخر اسبان با همه آلتی که مر کوشکها را بباید. توضیح بیشتر ...
 • بتخانه. [ب ُ ن ِ] (اِخ) نام آبادیی از بخش خورموج بوشهر که بطانه نیز نویسند. و رجوع به بطانه شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

بتخانه در فرهنگ عمید

 • جایی که بت‌ها را در آن نگهداری می‌کنند، معبد بت‌پرستان، خانۀ بت، بتکده، بتستان،
  [قدیمی، مجاز] جای زنان پادشاهان، حرم، فَغستان،
  (تصوف) [مجاز] عالم لاهوت و مظهر ذات احدیت،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

بتخانه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • مرکز ومعبد بتها، بتکده
واژه پیشنهادی

بتخانه در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید