معنی باگ

باگ
معادل ابجد

باگ در معادل ابجد

باگ
  • 23
حل جدول

باگ در حل جدول

  • حفره امنیتی در برنامه‌های کامپیوتر
  • حفره امنیتی در برنامه های کامپیوتر

گوگل

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید