معنی بانجو

بانجو
معادل ابجد

بانجو در معادل ابجد

بانجو
  • 62
حل جدول

بانجو در حل جدول

  • ساز زهی شبیه گیتار
فرهنگ عمید

بانجو در فرهنگ عمید

  • از سازهای زهی شبیه گیتار با پنج تا نُه سیم و جعبۀ طنینی به‌شکل طبل،. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

بانجو در فارسی به عربی

عربی به فارسی

بانجو در عربی به فارسی

فرهنگ فارسی هوشیار

بانجو در فرهنگ فارسی هوشیار

  • فرانسوی نه تار از سازها
فارسی به آلمانی

بانجو در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه