معنی بانجو در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

فرهنگ عمید

از سازهای زهی شبیه گیتار با پنج تا نُه سیم و جعبۀ طنینی به‌شکل طبل،

حل جدول

ساز زهی شبیه گیتار

فرهنگ فارسی هوشیار

فرانسوی نه تار از سازها

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر