معنی بالرین

بالرین
معادل ابجد

بالرین در معادل ابجد

بالرین
  • 293
حل جدول

بالرین در حل جدول

  • پایکوب، رامشگر
فرهنگ معین

بالرین در فرهنگ معین

  • (لِ یَ) [فر.] (اِ.) رقاصه حرفه ای.
فرهنگ عمید

بالرین در فرهنگ عمید

  • زنی که باله می‌رقصد،
فارسی به انگلیسی

بالرین در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

بالرین در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید