معنی بالار

بالار
معادل ابجد

بالار در معادل ابجد

بالار
  • 234
حل جدول

بالار در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

بالار در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • بالاگر، تیر اصلی، تیرحمال، شاه تیر، ستون، عمود
فرهنگ معین

بالار در فرهنگ معین

  • (اِ.) = بالال: نک پالار.
لغت نامه دهخدا

بالار در لغت نامه دهخدا

  • بالار. (اِ) شاه تیر را گویند و آن چوب بزرگ است که هر دو سر آن بر بالای دیوار عمارت باشد و سر چوبهای دیگر را بر بالای آن گذارند. (برهان قاطع). آن دار باشد که بدو خانه ها پوشند. فرسب باشد. (فرهنگ اسدی). تیر سقف که فرسب و فلوزه هم گویند. (فرهنگ شعوری ج 1 ص 161). شه تیر. (فرهنگ جهانگیری). شاه تیر بزرگ و آنرا باکر و بالال نیز گفته اند. (از آنندراج) (انجمن آرای ناصری). فرسب که بدان بام خانه پوشند. (شرفنامه ٔ منیری). حمال. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

بالار در فرهنگ عمید

  • تیر چوبی بزرگی که در سقف به کار می‌رفته، شاه‌تیر سقف، حمال، سرانداز، افرسب، فرسپ، افرسپ: به چشمت اندر بالار ننگری تو به روز / به شب به چشم کسان اندرون ببینی کاه (رودکی: ۵۱۰)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

بالار در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

بالار در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) تیر ستبر که در پوشش خانه ها بکار برند چوب بزرگ و ضخیم که دو سر آنرا بر بالای دو دیوار ساختمان گذارند و سر تیره های سقف را روی آن قرار دهند حمال سرانداز شاه تیر بالا گر، ستون. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید