معنی باطراوت

باطراوت
معادل ابجد

باطراوت در معادل ابجد

باطراوت
  • 619
حل جدول

باطراوت در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

باطراوت در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • تازه، تر، خرم، شاداب،

    (متضاد) بی‌طراوت، پژمرده
فارسی به عربی

باطراوت در فارسی به عربی

فارسی به آلمانی

باطراوت در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

باطراوت در واژه پیشنهادی

  • سرسبز
  • خوش و خرم، آبدار، سرزنده، سرحال، زنده دل، تر و تازه
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید