معنی باساز

باساز
معادل ابجد

باساز در معادل ابجد

باساز
  • 71
حل جدول

باساز در حل جدول

لغت نامه دهخدا

باساز در لغت نامه دهخدا

  • باساز. (ص مرکب) دارنده ٔ ساز و برگ. آماده. مهیا. مرتب:
    ازاو کار مقدس چو باساز گشت
    سوی ملک مغرب عنان تاز گشت.
    نظامی. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید