معنی باروت

باروت
معادل ابجد

باروت در معادل ابجد

باروت
  • 609
حل جدول

باروت در حل جدول

  • مخلوط شوره و گوگرد و گرد زغال
فرهنگ معین

باروت در فرهنگ معین

  • [تر - ع. ] (اِ. ) مخلوطی از نیترات پتاسیم، گرد زغال و گوگرد که آن را در لوله تفنگ، توپ و دیگر سلاح های آتشین می گذارند و نیز در آتش بازی به کار می برند. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

باروت در لغت نامه دهخدا

  • باروت. (اِ) بارود. یَمسو. (برهان). بارو. (در کلام قدما و اکابردیده نشده و مستحدث است). (رشیدی). شوره. دارو. (اسدی). اَشوش. (تذکره ٔ داود ضریر انطاکی). ملح البارود. (دزی ج 1). ملح صینی. (تذکره ٔ داود ضریر انطاکی). حجر آسیوس. اسیوس. اسیوش. حجرالسیوس. (فهرست مخزن الادویه). بارود. و به لغت سریانی شوره را گویند که جزو اعظم باروت باشد و آن را نمک چینی هم گویند. (برهان، ذیل بارود). در اصل بمعنی شوره است و بمعنی داروی تفنگ مجاز است زیرا که جزواعظم آن شوره باشد. توضیح بیشتر ...
  • باروت. (اِخ) فتنه ٔ. مادر ژاک اول (پسرعم الیزابت) کاتولیک بود و او خود در مذهب پوری تنی تربیت یافت اما چون میخواست پادشاهی مستبد باشد مذهب انگلیکانی را پذیرفت و مخالف کاتولیک ها و پوری تنیها گشت چنانکه در نخستین سال پادشاهی او شش هزار کاتولیک را بمحاکمه کشیدند و محکوم کردند. پس جمعی بر آن شدند که وی را بقتل رسانند و زیر طالار چلیکهای باروت قرار دادند تا روز افتتاح جلسه، شاه و خانواده ٔ او و لردها و وکلا را یک باره از میان بردارند لیکن شب روزی که باید مقصود انجام یابد (1605 م. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

باروت در فرهنگ عمید

  • مخلوط شوره (نیترات پتاسیم)، زغال، و گوگرد که خاصیت انفجاری دارد و برای ساختن مواد منفجره به کار می‌رود،
    * باروت بی‌دود: نوعی باروت که نسبتاً بدون دود است و در ساخت گلوله‌های توپ و تفنگ به کار می‌رود،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

باروت در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

باروت در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

باروت در فارسی به عربی

ترکی به فارسی

باروت در ترکی به فارسی

فرهنگ فارسی هوشیار

باروت در فرهنگ فارسی هوشیار

  • گردی سیاه رنگ که از شوره و گوگرد زغال چوب درست کنند و در ساختن گلوله توپ و تفنگ بکار میرود. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

باروت در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید