معنی ایمیل

ایمیل
معادل ابجد

ایمیل در معادل ابجد

ایمیل
  • 91
حل جدول

ایمیل در حل جدول

فرهنگ معین

ایمیل در فرهنگ معین

  • (اِ مِ یْ) [انگ.] (اِ.) = ای میل: پست الکترونیکی.
لغت نامه دهخدا

ایمیل در لغت نامه دهخدا

  • ایمیل. [] (اِخ) رودیست در غربی مغولستان در ایالت سمیریه چنسک در سیبری روسیه و در بحیرهالاکول میریزد و اکنون نیز آنرا امیل و یمیل خوانند. (حاشیه ٔ جهانگشای جوینی ج 1 ص 31): و تختگاه اوکتای که ولی عهد بود یورت او در عهد پدر در حدود ایمیل و قوناق بودچون بر تخت خانی نشست. (جهانگشای جوینی ج 1 ص 31). در حرکت زیارت تعجیل واجب داشت و سوز واقعه او را فرازمین نگذاشت تا به ایمیل رسید. (جهانگشای جوینی). توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

ایمیل در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

واژه پیشنهادی

ایمیل در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید