معنی ایلخی

ایلخی
معادل ابجد

ایلخی در معادل ابجد

ایلخی
  • 651
حل جدول

ایلخی در حل جدول

  • گله اسب و استر
فرهنگ معین

ایلخی در فرهنگ معین

  • [تر.] (اِمر.) رمه اسب.
لغت نامه دهخدا

ایلخی در لغت نامه دهخدا

  • ایلخی. (ترکی، اِ) رمه و گله ٔ اسبان. (غیاث) (آنندراج) (ناظم الاطباء). چارپایانی که آنها را در صحرا برای چرا رها کنند. رمه ٔ اسب. (فرهنگ فارسی معین). فسیله. سیله. یلخی. دسته ٔ اسبان آزاد در مراتع. (یادداشت بخط مؤلف). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ایلخی در فرهنگ عمید

  • چهارپایانی که آن‌ها را برای چریدن در صحرا رها کرده باشند،
    رمۀ اسب،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

ایلخی در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ترکی گله ی اسپ (اسم) چارپایانی که آنها را در صحرا برای چرا رها کنند رمه اسب. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه