معنی ایاره

ایاره
معادل ابجد

ایاره در معادل ابجد

ایاره
  • 217
حل جدول

ایاره در حل جدول

  • دست بند و النگو
لغت نامه دهخدا

ایاره در لغت نامه دهخدا

  • ایاره. [اَ رَ] (اِ) معجون معروف، ایارج معرب آن است. (رشیدی). ملینی است که ایارج معرب آن است. (انجمن آرا) (آنندراج). مرکبی است از ادویه ٔ ملینه که اطباء بجهت مسهل سازند و آن سالمتر از حبوبات و مطبوخات است و معرب آن ایارج است. (برهان) (جهانگیری). ایارجه: هر هفته ایارج فیقرا خورد و ایاره های بزرگ چون لوغاذیا و ایارج روفس و ایارج جالینوس. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی). آنراکه مدت دراز گردد ایاره های بزرگ باید داد. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ایاره در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

ایاره در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

ایاره در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید